گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

اطلاعات معاملات اوراق بدهی همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا ۷ درصد کاهش داشته است. ارزش و حجم معاملات نسبت به روز معاملاتی قبل به ترتیب تقریبا ۲۹ و ۲۵ درصد کاهش داشتند. بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

اطلاعات معاملات اوراق بدهی همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا ۰٫۶ درصد افزایش داشته است. ارزش و حجم معاملات نسبت به روز معاملاتی قبل به ترتیب تقریبا ۲۰ و ۲۵ درصد کاهش داشتند. بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

اطلاعات معاملات اوراق بدهی همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر چندانی نداشت. ارزش و حجم معاملات نسبت به روز معاملاتی قبل افزایش نسبتا زیادی داشتند. بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق تهران۸۱۱ و با قیمت ۶۵۱،۳۰۶ […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

اطلاعات معاملات اوراق بدهی همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر چندانی نداشت. ارزش و حجم معاملات نسبت به روز معاملاتی قبل به ترتیب تقریبا ۲۳ و ۲۶ درصد کاهش داشتند. مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازده بیشترین بازده معادل بانکی […]

پذیرش اوراق جدید

عرضه اسناد خزانه اسلامی (اخزا۷۰۱) در فرابورس

 عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی (اخزا۷۰۱) در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ در فرابورس ایران؛ وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار این اوراق می‌نماید. سررسید این اوراق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ می‌باشد. حجم کل اوراق جهت انتشار ۳۳،۵۰۰ میلیارد ریال است.   هنوز امتیازی به این مطلب داده […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

اطلاعات کلی اوراق بدهی همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر چندانی نداشت. ارزش و حجم معاملات نسبت به روز معاملاتی قبل به ترتیب تقریبا ۱۳ و ۱۱ درصد کاهش داشتند. بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

اوراق دارای بیشترین بازده در بازار بدهی امروز، تهران۸۱۱ با بازده معادل بانکی ۵۰٫۸۵ درصد پربازده ترین اوراق بدهی بود. پس از آن مصفها۹۷۱۲ قرار دارد که آن هم یک مشارکت شهرداری است. شهرداری ها به علت نکول در پرداخت های میان دوره ای بازده بالاتری دارند. بازار اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه اسلامی از […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

اوراق دارای بیشترین بازده بازده اوراق بدهی با افزایش ریسک افزایش می یابد. نظر به اینکه شهرداری تهران بارها در پرداخت سود نقدی نکول کرده است، اوراق مشارکتش با افزایش شدید بازده روبرو شده اند. بازار اسناد خزانه اسلامی اخزا۶۰۶ با بازده تا سررسید ۲۶درصدی، پربازده ترین اسناد خزانه اسلامی بازار امروز بوده است. ۴۸۳ […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

اوراق دارای بیشترین بازده اوراق مشارکت شهرداری تهران از میان اوراق بدهی بیشترین بازده را داشته است. این اوراق در پرداخت های میان دوره ای خود نکول می کند و این نکول باعث هجوم سرمایه گذاران برای فروش می شود که کاهش قیمت و افزایش بازده را در بر خواهد داشت. اوراق مشارکت تهران۸۱۱ و […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

اوراق دارای بیشترین بازده همچنان، تهران۸۱۱ صدرنشین جدول اوراق بدهی با بیشترین بازده است. همچنین، تهران۸۱۲ نیز در رتبه دوم قرار دارد. این دو نماد به علت نکول شهرداری تهران در پرداخت کوپن با افزایش شدید بازده مواجه شده اند. بازار اسناد خزانه اسلامی اخزا۶۱۵ با ۵۱۳ روز مانده تا سررسید و بازده معادل بانکی […]