گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

اوراق دارای بیشترین بازده در بازار بدهی امروز، تهران۸۱۱ با بازده معادل بانکی ۵۰٫۸۵ درصد پربازده ترین اوراق بدهی بود. پس از آن مصفها۹۷۱۲ قرار دارد که آن هم یک مشارکت شهرداری است. شهرداری ها به علت نکول در پرداخت های میان دوره ای بازده بالاتری دارند. بازار اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه اسلامی از […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

اوراق دارای بیشترین بازده بازده اوراق بدهی با افزایش ریسک افزایش می یابد. نظر به اینکه شهرداری تهران بارها در پرداخت سود نقدی نکول کرده است، اوراق مشارکتش با افزایش شدید بازده روبرو شده اند. بازار اسناد خزانه اسلامی اخزا۶۰۶ با بازده تا سررسید ۲۶درصدی، پربازده ترین اسناد خزانه اسلامی بازار امروز بوده است. ۴۸۳ […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

اوراق دارای بیشترین بازده اوراق مشارکت شهرداری تهران از میان اوراق بدهی بیشترین بازده را داشته است. این اوراق در پرداخت های میان دوره ای خود نکول می کند و این نکول باعث هجوم سرمایه گذاران برای فروش می شود که کاهش قیمت و افزایش بازده را در بر خواهد داشت. اوراق مشارکت تهران۸۱۱ و […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

اوراق دارای بیشترین بازده همچنان، تهران۸۱۱ صدرنشین جدول اوراق بدهی با بیشترین بازده است. همچنین، تهران۸۱۲ نیز در رتبه دوم قرار دارد. این دو نماد به علت نکول شهرداری تهران در پرداخت کوپن با افزایش شدید بازده مواجه شده اند. بازار اسناد خزانه اسلامی اخزا۶۱۵ با ۵۱۳ روز مانده تا سررسید و بازده معادل بانکی […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

اوراق دارای بیشترین بازده اوراق مشارکت شهرداری تهران (تهران۸۱۱) با بازده معادل بانکی ۳۱٫۲۴درصد، پربازده ترین ورقه بازار بدهی امروز بود. پس از این ورقه، اوراق اجاد۴۲ و اشاد۹ قرار دارند که توسط دولت منتشر و تضمین شده اند. بازار اسناد خزانه اسلامی بازده اوراق بدهی در چند روز اخیر، به شدت افزایش یافته و […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

اوراق دارای بیشترین بازده اجاد۴۲ پربازده ترین اوراق بدهی در معاملات امروز بود. این اوراق با بازده معادل بانکی ۲۵٫۵۸ درصد توسط دولت منتشر شده است. بازار اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه اخزا۶۰۶ از میان اسناد خزانه اسلامی پربازده ترین در بازار امروز بود. این اسناد، بسیار نقدشونده و کم ریسک هستند. صورت وضعیت معاملات […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی، در جدول زیر تهران۸۱۱ به عنوان پربازده ترین معرفی شده است اما این ورقه امروز معامله نشده است. اخزا۶۰۹ پربازده ترین ورقه ایست که امروز معامله شده است. بازار اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه اسلامی بسیار نقدشونده و کم ریسک هستند. با این حال با توجه به […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

اوراق دارای بیشترین بازده اوراق مشارکت شهرداری ها دیرزمانی است که به سبب ریسک نکول بالای آنها، بالاترین بازده را دارند. اما تهران۸۱۱ چند وقتی معامله نشده بود و در لیست پربازده ترین های ما حضور نداشت. امروز با معامله این اوراق، دوباره شاهد حضور اوراق شهرداری در صدر جدول پربازده ترین ها هستیم. بازار […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

اوراق دارای بیشترین بازده اشاد۹ با بازده ۲۵درصد پربازده ترین نماد از میان اوراق بدهی بازار امروز بود. بازار اسناد خزانه اسلامی اخزا۶۱۱ کمتر از سایر نمادهای اسناد خزانه معامله می شود. اوراق دارای نقدشوندگی کمتر، بازده بیشتری دارند. صورت وضعیت معاملات ارزش بازار بورس و فرابورس امروز کاهش یافت. ارزش معاملات کل بازار بدهی […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

اوراق دارای بیشترین بازده اجاد۴۲، اشاد۹، اجاد۱، اشاد۷، اشاد۴ و اشاد۸ پربازده ترین اوراق بدهی بازار بدهی هستند که همگی آنها توسط دولت منتشر شده اند. بازار اسناد خزانه اسلامی اخزا۶۰۸ و اخزا۶۰۹ با ۳۹۵ روز تا سررسید، پربازده ترین اسناد خزانه بازار امروز بودند. صورت وضعیت معاملات امروز بازار بدهی بورس و فرابورس با […]