گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اشاد۹ و اشاد۸ بیشترین بازده را داشته اند. همچنین، اشاد۴ و اشاد۷ نیز در مکان های بعدی قرار دارند. اوراق رهنی رهن۹۷۰۴ نیز ورقه ی دیگری است که برای اولین بار به این لیست وارد شده است. بالاترین بازده را اشاد۹ با بازده تا […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اوراق مشارکت دولتی اشاد۸ با بازده معادل بانکی ۲۲٫۴ درصد بیشترین بازده را داشته است. پس از آن اشاد۹ قرار دارد که آن هم در روزهای گذشته در لیست بالاترین بازده حضور داشت. بازده معادل بانکی، بازده قابل مقایسه با سود بانکی است و […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

اوراق با بیشترین بازده لیست اوراق بدهی با بیشترین بازده، در بازار امروز با بازار دیروز تغییری نکرده است اما بازده اوراق اندکی افزایش یافته است. توضیحاتی در خصوص این نمودار داده شده است که می توانید، برای مشاهده آن، به گزارش روز گذشته مراجعه کنید. بازار اسناد خزانه اسلامی هم اکنون ۱۶ مرحله اسناد […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

اوراق دارای بیشترین بازده همانطور که در گزارش بازار بدهی دیروز دیدیم، کاهش شدید قیمت اجاد۳ و اجاد۴۲ آنها را به صدر جدول پربازده ترین اوراق بازگرداند. امروز نیز این دو ورقه اجاره دولتی بالاترین بازده را دارند. پس از اجاره های دولتی، اشاد۹ و اشاد۴ به عنوان پرمعامله ترین اوراق مشارکت دولتی در رده […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، پس از مدتها، اجاد۳ لقب بیشترین بازده را کسب کرد. پس از آن هم اجاد۴۲ قرار دارد که از نظر ارکان و شرایط با اجاد۳ یکسان است. در جدول بالا تقریبا تمام اوراق، دولتی هستند. افزایش بازده عمدتاً ابتدا به سمت اوراق دولتی می […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

اوراق با بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اشاد۴ با ۲۴٫۵درصد بازده بیشترین بازده را داشته است. پس از آن اشاد۹ و گندم۹۷۰۷ هم پس از آنها. هر سه ورقه ی بالای جدول از سوی دولت منتشر شده اند. همچنین، اوراق مسبز۹۷۱۱، مپارس۷۱۲ و مشیر۹۷۱۱ هم پایین جدول را تشکیل داده اند. […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

اوراق با بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اشاد۹ بیشترین بازده را داشته است. پس از آن اشاد۴ و اشاد۶ قرار دارند که هر سه آنها مشارکت دولتی هستند. بازار اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه اسلامی کم ریسک ترین و نقدشونده ترین ابزار بازار بدهی هستند. اکنون ۱۶مرحله اسناد خزانه اسلامی در […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۱/۱۴

اوراق با بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در روز ۱۴ فروردین، اشاد۹ با بازده معادل بانکی ۲۲٫۲۲درصد بالاترین بازده را داشت. البته اوراق اجاره اجاد۴۲ با بازده ۲۲٫۷۸درصد در صدر لیست قرار دارد اما امروز مورد معامله قرار نگرفته است. بازار اسناد خزانه اسلامی در بازار اسناد خزانه اسلامی در واپسین روزهای اسفند ماه […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

اوراق با بیشترین بازده اوراق مشارکت شهرداری قم، قم۹۷۳ بیشترین بازده را از میان اوراق بدهی داشته است. ولی این ورقه امروز مورد معامله قرار نگرفته است و پربازده ترین ورقه معامله شده در بازار امروز در واقع اشاد۹ است که یک مشارکت دولتی است. بازار اسناد خزانه اسلامی خوشبختانه اسناد خزانه همواره از نقدشونده […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در روز ۱۳۹۷/۰۱/۰۷

اوراق با بیشترین بازده از میان اوراق بدهی، ۶ ورقه زیر بیشترین بازده را داشته اند. این ۶ورقه از میان اوراقی انتخاب شده اند که حداکثر ۴روز کاری از تاریخ آخرین معامله آنها گذشته باشد. پس از اوراق مشارکت قم۹۷۳، اوراق دولتی اجاد۴۲، اشاد۹ و اشاد۴ قرار گرفته اند. وحود اوراق بدهی دولتی در این […]