گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش بازار بدهی در روز ۱۳۹۶/۱۰/۰۷

این نمودار بیانگر بازده تا سررسید اوراق به تفکیک زمان تا سررسید آ‌ن‌هاست. به عنوان مثال اگر اوراق صایتل، مشهد۶۱۲ و مشهد۹۶۱۲ را خریداری نماییم،اصل پول در بازه کمتر از ۳ ماه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود. همچنین محور عمودی نشانگر بازدهی اوراق با فرض خرید آن به قیمتی است که در روز چهارشنبه […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش بازار بدهی در روز ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

بودجه یکی از راه های دولت برای جبران کاهش درآمد نفتی در سالهای اخیر، انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه بوده است. حال در لایحه بودجه۹۷ سهم درآمدهای دولت از سرفصل «واگذاری دارایی های مالی» با ۲۵% رشد به ۶۸هزار میلیارد تومان رسیده است که ۳۸٫۵ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، از محل «انتشار […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش بازار بدهی در روز ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

گزارش روزانه در معاملات امروز بازار بدهی، حجم معاملات اوراق بدهی نسبت به روز گذشته ۱۸٫۸% و ارزش معاملات نسبت به روز گذشته ۲۰٫۶۶% کاهش داشته است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به اوراق تبریز۹۷ با قیمت پایانی ۱،۰۴۳،۹۸۸ ریال بوده است   در معاملات امروز اسناد خزانه اسلامی، اوراق سخاب۴ با قیمت پایانی ۹۹۳،۰۰۲ ریال […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش بازار بدهی در روز ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

  باز هم پذیره نویسی اسناد خزانه اسلامی ، این بار ۴،۸۰۰ میلیارد تومان دیگر!!! اخزا۶۰۴، اخزا۶۰۵ و اخزا۶۰۶ هم پذیرش شدند… گرچه  عده ای افزایش سهم استقراض دولت از محل بازار سرمایه در بودجه۹۷ را نابه جا و برخی ناگریز می دانند؛ ۴،۸۰۰ میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی موضوع قانون بودجه ۹۶ در […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش بازار بدهی در روز ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

در معاملات امروز اسناد خزانه اسلامی، اوراق اخزا۶۰۲، با قیمت پایانی ۸۹۱،۲۷۴ ریال و بازده تا سررسید ۱۸٫۰۶%، بیشترین بازده معادل بانکی برابر با ۱۶٫۷۲% را داشته است. همچنین اوراق اخزا۶۰۲ بیشترین حجم و ارزش معاملات امروز را در میان کل اوراق به خود تخصیص داده است. همچنین اوراق اخزا۶۱۱، با ۲٫۲۸% افزایش قیمت نسبت […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش بازار بدهی در روز ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

پربازده‌ترین اوراق بدهی در معاملات امروز بازار بدهی، اوراق تهران۸۱۱ با قیمت پایانی ۸۹۲،۹۶۵ ریال و بازده تا سررسید ۳۰٫۹۷%، بیشترین بازده معادل بانکی را داشته است. به این نکته نیز باید توجه شود که، این اوراق چندان در بازار معامله نمی‌شود. از اوراق موجود در این لیست، اوراق صامیا، صکاوه۷۰۶ و قم۹۷۲، از نفدشوندگی […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش روزانه بازار بدهی در روز ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

گزارش روزانه در معاملات امروز بازار بدهی، اوراق سخاب۴ با قیمت پایانی ۹۹۰،۸۹۸ ریال، بیشترین حجم معاملات را به اندازه ۱۴۱،۰۴۸ عدد و بیشترین ارزش معاملات به اندازه ۱۳۹٫۷۶ میلیارد ریال را داشته است. همچنین بیشترین افزایش قیمت را نسبت به دیروز اوراق مصفا۹۷۱۲ با قیمت پایانی ۱،۰۴۵،۰۰۰ ریال و به اندازه ۵٫۵% داشته است. […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش بازار بدهی در روز ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

در معاملات امروز اسناد خزانه اسلامی، اوراق سخاب۴ با بازده تا سررسید ۱۷٫۲۹% و قیمت پایانی ۹۹۰،۲۰۳ ریال، با ۲۲ روز مانده تا سررسید، بیشترین بازده معادل بانکی برابر با ۱۶٫۴۵% را داشته است.   گزارش روزانه در معاملات امروز بازار بدهی، اوراق اخزا۶۱۱، با قیمت پایانی ۸۹۹،۰۹۹ ریال، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش بازار بدهی در روز ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

در معاملات امروز اوراق بدهی، اوراق مشارکت تهران۸۱۱ با قیمت پایانی ۹۷۰،۶۱۰ ریال و بازده تا سررسید ۲۳٫۸۳%، بیشترین مقدار بازده معادل بانکی را در میان اوراق بدهی معامله شده در بازار امروز داشته است.   گزارش روزانه بیشترین افزایش قیمت اوراق بدهی در بازار امروز، مربوط به اوراق پرشیا۹۷ با قیمت پایانی ۱،۰۱۹،۸۸۸ بوده […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش بازار بدهی در روز ۱۳۹۶/۰۹/۲۶

گزارش روزانه در معاملات امروز بازار بدهی، بیشترین افزایش قیمت مربوط به اوراق مشیر۹۷۱۱ و با قیمت ۱،۰۲۶،۰۰۱ریال برای هر ورقه بوده است. همچنین بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز بازار بدهی را اوراق سخاب۴ با قیمت پایانی ۹۸۹،۰۱۴ ریال به خود تخصیص داده است.   پربازده‌ترین اوراق بدهی بر اساس معاملات امروز بازار بدهی، […]