گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

اوراق دارای بیشترین بازده رتبه اول جدول اوراق بدهی با بیشترین بازده، به اجاد۴۲ اختصاص دارد که دیروز معامله شده است. اگر اجاد۴۲ را در نظر نگیریم، اشاد۹ پربازده ترین ورقه بهادار بازار بدهی است. بازده تا سررسید این ورقه برابر ۲۳٫۵درصد است. معامله نشدن اجاد۴۲ در بازار امروز با وجود اینکه این ورقه یکی […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

اوراق دارای بیشترین بازده در معاملات امروز بازار بدهی، اجاد۴۲ با بازده تا سررسید ۲۴٫۵درصد، پربازده ترین اوراق بدهی بود. کاهش قیمت اجاد۴۲ باعث شد تا بازده این ورقه از پربازده ترین ورقه دیروز، اشاد۹، بالاتر برود. اجاد۴۲ اجاره دولتی با نرخ سود متغیر است و اشاد۹، اوراق مشارکت کوپن دار با نرخ سود ۱۵ […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۰۸

اوراق دارای بیشترین بازده اوراق مشارکت دولتی اشاد۹ پربازده ترین اوراق بدهی است. این ورقه، هر شش ماه یکبار سود پرداخت می کند و نرخ کوپن آن ۱۵درصد است. بازده تا سررسید اشاد۹ ۲۳٫۴۸درصد است که به دلیل پایینتر بودن قیمت ورقه نسبت به ارزش اسمی (یک میلیون ریال) بالاتر از ۱۵درصد شده است. بازار […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

اوراق بدهی با بیشترین بازده اوراق مشارکت دولتی اشاد۹ با بازده تا سررسید ۲۳٫۵درصد پربازده ترین اوراق بدهی بازار امروز بود. بازار اسناد خزانه اسلامی اخزا۶۰۱ با بازده معادل بانکی ۲۰٫۴درصد، پربازده ترین سند خزانه اسلامی بازار است. در جدول پایین، هشت مرحله اسناد خزانه اسلامی دارای بیشترین بازده را مشاهده می کنید: صورت وضعیت […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

اوراق با بیشترین بازده پربازده ترینِ بازار بدهی در معاملات امروز، اجاد۴۲ بود که نسبت به روز گذشته اندکی، بازدهش کاهش یافته بود. این ورقه با بازده تا سررسید ۲۴٫۳ درصد پربازده ترین ورقه در بازار امروز بود. همانطور که مشخص است، تمام اوراق جدول بالا دولتی هستند. معمولاً زمانی این اتفاق رخ می دهد […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

اوراق با بیشترین بازده اوراق اجاره دولتی اجاد۴۲ پربازده ترین در بازار بدهی امروز بود. این جایگاه دیروز هم متعلق به همین ورقه بود. پس از آن نیز اشاد۹ و اشاد۸ قرار دارند که آنها را هم در این لیست زیاد مشاهده می کنیم. نکته قابل توجه در جدول امروز نسبت به روز گذشته، افزایش […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اشاد۹ و اشاد۸ بیشترین بازده را داشته اند. همچنین، اشاد۴ و اشاد۷ نیز در مکان های بعدی قرار دارند. اوراق رهنی رهن۹۷۰۴ نیز ورقه ی دیگری است که برای اولین بار به این لیست وارد شده است. بالاترین بازده را اشاد۹ با بازده تا […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اوراق مشارکت دولتی اشاد۸ با بازده معادل بانکی ۲۲٫۴ درصد بیشترین بازده را داشته است. پس از آن اشاد۹ قرار دارد که آن هم در روزهای گذشته در لیست بالاترین بازده حضور داشت. بازده معادل بانکی، بازده قابل مقایسه با سود بانکی است و […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

اوراق دارای بیشترین بازده بیشترین بازده را از میان اوراق بدهی در بازار امروز اشاد۹ داشته است با بازده ۲۳٫۶درصد. بازار اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه اسلامی کم ریسک ترین ابزار سرمایه گذاری محسوب می شوند چرا که مدت زمان آنها کوتاه مدت است و توسط خزانه داری دولت، تضمین شده اند. صورت وضعیت معاملات […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، درست مشابه دیروز، اشاد۹ و اشاد۸ بیشترین بازده را داشته اند. این اوراق مشارکت دولتی، توسط دولت تضمین شده اند و هر شش ماه یکبار سود پرداخت می کنند. بازار اسناد خزانه اسلامی از میان اسناد خزانه اسلامی موجود در بازار، تعداد ۸مرحله از […]