گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۰۲

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اشاد۹ و اشاد۸ بیشترین بازده را داشته اند. همچنین، اشاد۴ و اشاد۷ نیز در مکان های بعدی قرار دارند. اوراق رهنی رهن۹۷۰۴ نیز ورقه ی دیگری است که برای اولین بار به این لیست وارد شده است. بالاترین بازده را اشاد۹ با بازده تا […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اوراق مشارکت دولتی اشاد۸ با بازده معادل بانکی ۲۲٫۴ درصد بیشترین بازده را داشته است. پس از آن اشاد۹ قرار دارد که آن هم در روزهای گذشته در لیست بالاترین بازده حضور داشت. بازده معادل بانکی، بازده قابل مقایسه با سود بانکی است و […]

آموزش

عوامل موثر در انتخاب اوراق بدهی (ناشر-بانی)

عوامل موثر در انتخاب اوراق بدهی اصطلاحات بانی: نهادی (شرکت تجاری یا دولتی) است که برای تامین مالی خود، اقدام به انتشار اوراق بهادار می‌کند و موظف به پرداخت سود دوره‌ای و اصل پول در روز سررسید است. ناشر: نهادی است که سود دوره‌ای و اصل پول را از بانی دریافت و به دارندگان اوراق […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

اوراق با بیشترین بازده لیست اوراق بدهی با بیشترین بازده، در بازار امروز با بازار دیروز تغییری نکرده است اما بازده اوراق اندکی افزایش یافته است. توضیحاتی در خصوص این نمودار داده شده است که می توانید، برای مشاهده آن، به گزارش روز گذشته مراجعه کنید. بازار اسناد خزانه اسلامی هم اکنون ۱۶ مرحله اسناد […]

آموزش

عوامل موثر در انتخاب اوراق بدهی (تاریخ سررسید)

عوامل موثر در انتخاب اوراق بدهی یکی از عواملی که در خرید اوراق باید در نظر گرفت، تاریخ سررسید اوراق است. در ادامه، این موضوع را همراه با مثال، بیشتر توضیح می‌دهیم. تاریخ سررسید: تاریخی است که ناشر در آن روز، اوراق را به قیمت اسمی از دارندگان خریداری می‌کند. اوراق بدهی قبل از تاریخ […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

اوراق دارای بیشترین بازده همانطور که در گزارش بازار بدهی دیروز دیدیم، کاهش شدید قیمت اجاد۳ و اجاد۴۲ آنها را به صدر جدول پربازده ترین اوراق بازگرداند. امروز نیز این دو ورقه اجاره دولتی بالاترین بازده را دارند. پس از اجاره های دولتی، اشاد۹ و اشاد۴ به عنوان پرمعامله ترین اوراق مشارکت دولتی در رده […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، پس از مدتها، اجاد۳ لقب بیشترین بازده را کسب کرد. پس از آن هم اجاد۴۲ قرار دارد که از نظر ارکان و شرایط با اجاد۳ یکسان است. در جدول بالا تقریبا تمام اوراق، دولتی هستند. افزایش بازده عمدتاً ابتدا به سمت اوراق دولتی می […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

اوراق با بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اشاد۴ با ۲۴٫۵درصد بازده بیشترین بازده را داشته است. پس از آن اشاد۹ و گندم۹۷۰۷ هم پس از آنها. هر سه ورقه ی بالای جدول از سوی دولت منتشر شده اند. همچنین، اوراق مسبز۹۷۱۱، مپارس۷۱۲ و مشیر۹۷۱۱ هم پایین جدول را تشکیل داده اند. […]

آموزش

عوامل موثر در انتخاب اوراق بدهی (نقدشوندگی)

عوامل موثر در انتخاب اوراق بدهی عوامل مختلفی در سنجیدن میزان نقدشوندگی اوراق تاثیر دارند. مهم‌ترین این عوامل، بازارگردان و نسبت نقدشوندگی اوراق هستند که در ادامه، آن‌ها را توضیح می‌دهیم. بازارگردان بازارگردان، نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق را تعهد می‌کند. وقتی دارنده اوراق بخواهد اوراق خود را بفروشد اما به دلیل رکود […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

اوراق با بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اشاد۹ بیشترین بازده را داشته است. پس از آن اشاد۴ و اشاد۶ قرار دارند که هر سه آنها مشارکت دولتی هستند. بازار اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه اسلامی کم ریسک ترین و نقدشونده ترین ابزار بازار بدهی هستند. اکنون ۱۶مرحله اسناد خزانه اسلامی در […]