گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

اوراق دارای بیشترین بازده بالاترین بازده را از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اجاد۴۲ با بازده ۲۴٫۴درصد داشته است. پس از آن نیز اشاد۹ قرار دارد که بازده آن ۲۳٫۶درصد است. هر دوی این اوراق دولتی هستند. بازار اسناد خزانه اسلامی از آنجا که این اوراق بدون ریسک هستند، بازده اسناد خزانه بسیار اهمیت […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اوراق اجاره اجاد۴۲ با بازده تا سررسید ۲۴٫۴درصد پربازده ترین ورقه بدهی بود. پس از آن اشاد۹ و اشاد۴ قرار دارند که هر سه این اوراق، دولتی هستند. بازار اسناد خزانه اسلامی از میان اوراق بدهی، اسناد خزانه اسلامی مهمترین ابزار مورد معامله در […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

اوراق دارای بیشترین بازده اجاد۴۲ پربازده ترین در میان اوراق بدهی در بازار امروز شد. این ورقه یک اجاره دولتی است. پس از آن، اشاد۹ و اشاد۴ قرار دارند که توسط دولت منتشر شده اند. بازار اسناد خزانه اسلامی اخزا۶۰۱ از میان اسناد خزانه اسلامی، پربازده ترین آنها شد. بازده تا سررسید این ورقه ۲۲٫۴درصد […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اوراق مشارکت مسبز۹۷۱۱  با ۲۴٫۵درصد، بیشترین بازده را داشته است. پس از آن اوراق اجاره دولتی اجاد۴۲ قرار دارد که بازده تا سررسید آن ۲۳٫۶درصد است. بازار اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه اسلامی جزء پرمعامله ترین اوراق بدهی هستند اما اخزا۶۱۱ بین آنها استثناست […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

اوراق دارای بیشترین بازده اوراق اجاره دولتی اجاد۴۲، با بازده ۲۳٫۶درصد پربازده ترین اوراق بدهی در بازار امروز بوده است. پس از این نماد، اشاد۹ و اشاد۴ قرار دارند که آنها نیز اوراق مشارکت دولتی هستند. بازار اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه اسلامی همگی جزو پرمعامله ترین های بازار هستند، بجز اخزا۶۱۱. اخزا۶۱۱ هر چند […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

اوراق دارای بیشترین بازده در بازار امروز، اوراق مشارکت مسبز۹۷۱۱ با بازده ۲۴٫۵درصد، پربازده ترین ورقه بازار شد. بازار اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه اسلامی کم ریسک ترین اوراق بدهی است. بیشترین بازده را از میان آنها اخزا۶۰۳ دارد با بازده تا سررسید ۲۲٫۶۵درصد. صورت وضعیت معاملات در بازار امروز نسبت به روز گذشته، ارزش […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

اوراق با بیشترین بازده اوراق بدهی معمولاً در زمان نزدیک شدن به سررسید با افزایش بازده مواجه می شوند. این اتفاق باعث شده است تا رهن۹۷۰۴ بازده بالایی را تجربه کند. پس از رهن۹۷۰۴، اوراق اجاره دولتی اجاد۴۲ قرار دارد و پس از آن، به جای اشاد۹، مسبز۹۷۱۱ قرار گرفته است که مشارکت شهرداری است. […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

اوراق با بیشترین بازده رهن۹۷۰۴ همچنان پربازده ترین از میان اوراق بدهی است. بازده این ورقه حدوداً ۲ دهم درصد کاهش یافته است. اجاد۴۲ و اشاد۹ دو ورقه دولتی هستند که پس از رهن۹۷۰۴ بالاترین بازده را داشته اند. بازار اسناد خزانه اسلامی اخزا۶۰۱ از میان اسناد خزانه اسلامی، بیشترین بازده را داشته است. بازده […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

اوراق با بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اوراق رهنی رهن۹۷۰۴ که توسط بانک مسکن منتشر می شود، بالاترین بازده را داشته است. بازده رهن۹۷۰۴ به دلیل نزدیک شدن به سررسید افزایش یافته است. پس از آن اجاد۴۲ و اشاد۹ بالاترین بازده را دارند. بازار اسناد خزانه اسلامی بالاترین بازده قابل کسب […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی موجود در بازار، اوراق رهنی رهن۹۷۰۴ بیشترین بازده را داشته است. این اوراق را بانک مسکن منتشر کرده است. پس از آن، اجاد۴۲ و اشاد۹ قرار دارند که با ۲۴٫۵ و ۲۳٫۵ درصد بالاترین بازده را در اوراق دولتی دارند. بازار اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه اسلامی، […]