گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اجاد۴۲ با ۲۳٫۶درصد پربازده ترین بوده است. بازار اسناد خزانه اسلامی پربازده ترین سند خزانه بازار، اخزا۶۰۸ بوده  است. صورت وضعیت معاملات امروز، ارزش بازار بورس و فرابورس افزایش خوبی داشته است و ارزش معاملات بازار نیز افزایش پیدا کرده است. اشاد۹ پرمعامه ترین […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

اوراق دارای بیشترین بازده اجاره دولتی اجاد۴۲ با ۲۳٫۲درصد پربازده ترین اوراق بدهی بازار امروز بود. بازار اسناد خزانه اسلامی اخزا۶۱۱ کم معامله ترین سند خزانه است. وقتی یک ورقه از نقدشوندگی خوبی برخوردار نباشد، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران از آن بالا می رود. صورت وضعیت معاملات ارزش بازار امروز نسبت به دیروز، در […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

اوراق دارای بیشترین بازده اجاد۴۲ پربازده ترین اوراق بدهی بوده اما در بازار امروز معامله نشده است. پس از آن اشاد۹ قرار دارد که با ۲۴٫۴درصد بالاترین بازده را دارد. بازار اسناد خزانه اسلامی از میان اسناد خزانه اسلامی نیز، اوراق اخزا۶۰۹ با بازده ۲۳٫۶درصد، پربازده ترین سند خزانه است. ۴۰۱ روز تا سررسید این […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

اوراق دارای بیشترین بازده پس از اجاد۴۲ که امروز معامله نشده است، اشاد۹ پربازده ترین از میان اوراق بدهی موجود در بازار بود. به جز مرابحه فولاد۹۷، سایر اوراق موجود در لیست بالا دولتی هستند. بازار اسناد خزانه اسلامی اخزا۶۱۱ کم معامله ترین سند خزانه است و به علت اینکه سرمایه گذاران بازده بیشترین از […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

اوراق دارای بیشترین بازده اجاد۴۲ از میان اوراق بدهی در بازار امروز، با بازده تا سررسید ۲۴٫۵درصد، پربازده ترین ورقه بازار بدهی بود. پس از آن هم اشاد۹ و سایر اوراق دولتی قرار دارند. به جز اجاد۴۲ و اخزا۶۱۱ مابقی اعضای لیست در بازار امروز معامله شده اند. بازار اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی، […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

اوراق دارای بیشترین بازده اجاد۴۲ از میان اوراق بدهی در بازار امروز بیشترین بازده را داشته است. پس از آن اشاد۹ و اشاد۳ قرار دارند. به جز سکرد۹۸، مابقی اوراق موجود در لیست پربازده ها، توسط دولت منتشر شده اند. بازار اسناد خزانه اسلامی اخزا۶۱۱ امروز نیز معامله شده و پربازده ترین سند خزانه بازار […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

اوراق دارای بیشترین بازده اوراق اجاره دولتی اجاد۴۲ با بازده ۲۵٫۴درصد پربازده ترین نماد از میان اوراق بدهی در بازار امروز بود. پس از آن اشاد۹ و اشاد۴ قرار دارند که آنها نیز اوراق مشارکت دولتی هستند. بازده این اوراق در بازار امروز نسبت به دیروز افزایش یافته است. بازار اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اوراق دارای بیشترین بازده بازده اوراق بدهی با کاهش قیمت افزایش می یابد. کاهش قیمت تهران۸۱۱ به دلیل نکول در پرداخت کوپن، بازده این ورقه را به شدت افزایش داد. تهران۸۱۱ را شهرداری تهران و مابقی اوراق جدول بالا را دولت مستقیماً منتشر کرده است. بازار اسناد خزانه اسلامی از میان ابزارهای موجود در بازار […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

اوراق دارای بیشترین بازده بالاترین بازده را از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اجاد۴۲ با بازده ۲۴٫۴درصد داشته است. پس از آن نیز اشاد۹ قرار دارد که بازده آن ۲۳٫۶درصد است. هر دوی این اوراق دولتی هستند. بازار اسناد خزانه اسلامی از آنجا که این اوراق بدون ریسک هستند، بازده اسناد خزانه بسیار اهمیت […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اوراق اجاره اجاد۴۲ با بازده تا سررسید ۲۴٫۴درصد پربازده ترین ورقه بدهی بود. پس از آن اشاد۹ و اشاد۴ قرار دارند که هر سه این اوراق، دولتی هستند. بازار اسناد خزانه اسلامی از میان اوراق بدهی، اسناد خزانه اسلامی مهمترین ابزار مورد معامله در […]