گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

اطلاعات معاملات اوراق بدهی همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا ۷ درصد کاهش داشته است. ارزش و حجم معاملات نسبت به روز معاملاتی قبل به ترتیب تقریبا ۲۹ و ۲۵ درصد کاهش داشتند. بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

اطلاعات معاملات اوراق بدهی همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا ۰٫۶ درصد افزایش داشته است. ارزش و حجم معاملات نسبت به روز معاملاتی قبل به ترتیب تقریبا ۲۰ و ۲۵ درصد کاهش داشتند. بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

اطلاعات معاملات اوراق بدهی همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر چندانی نداشت. ارزش و حجم معاملات نسبت به روز معاملاتی قبل افزایش نسبتا زیادی داشتند. بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق تهران۸۱۱ و با قیمت ۶۵۱،۳۰۶ […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

اطلاعات معاملات اوراق بدهی همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر چندانی نداشت. ارزش و حجم معاملات نسبت به روز معاملاتی قبل به ترتیب تقریبا ۲۳ و ۲۶ درصد کاهش داشتند. مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازده بیشترین بازده معادل بانکی […]

پذیرش اوراق جدید

عرضه اسناد خزانه اسلامی (اخزا۷۰۱) در فرابورس

 عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی (اخزا۷۰۱) در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ در فرابورس ایران؛ وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار این اوراق می‌نماید. سررسید این اوراق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ می‌باشد. حجم کل اوراق جهت انتشار ۳۳،۵۰۰ میلیارد ریال است.   5/5 (1) لطفا به این مطلب […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

اطلاعات کلی اوراق بدهی همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر چندانی نداشت. ارزش و حجم معاملات نسبت به روز معاملاتی قبل به ترتیب تقریبا ۱۳ و ۱۱ درصد کاهش داشتند. بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق […]