گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع بازار بدهی در روز دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

وضعیت کلی بازار بدهی همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته به اندازه ۰٫۲ درصد افزایش داشت. ارزش و حجم معاملات در بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا ۵۰ درصد کاهش داشتند. اطلاعات معاملات اوراق بدهی اطلاعات معاملات اوراق بدهی نمایانگر […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع بازار بدهی در روز یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

وضعیت کلی بازار بدهی اطلاعات معاملات اوراق بدهی اطلاعات معاملات اوراق بدهی نمایانگر این است که؛ بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق صایپا۴۰۳ با قیمت ۹۳۴،۰۰۰ ریال و به میزان تقریبا ۱ درصد بوده است. بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق صگل۱۴۱۱ و به میزان تقریبا […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع بازار بدهی در روز شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۸

وضعیت کلی بازار بدهی همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته به اندازه ۰٫۰۵ درصد افزایش داشت. ارزش و حجم معاملات در بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا ۳۳ درصد کاهش داشتند. اطلاعات معاملات اوراق بدهی اطلاعات معاملات اوراق بدهی نمایانگر […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع بازار بدهی در روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

وضعیت کلی بازار بدهی همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته به اندازه ۰٫۰۵ درصد کاهش داشت. ارزش و حجم معاملات در بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته یه ترتیب تقریبا ۲۵ و ۳۴ درصد کاهش داشتند. اطلاعات معاملات اوراق بدهی اطلاعات […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع بازار بدهی در روز سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

وضعیت کلی بازار بدهی اطلاعات معاملات اوراق بدهی مقایسه اسناد خزانه اسلامی هنوز امتیازی به این مطلب داده نشده و شما می توانید اولین نفری باشید که این مطلب را ارزیابی می کند لطفا به این مطلب امتیاز بدهید امتیاز شما به این مطلب

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع بازار بدهی در روز دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

وضعیت کلی بازار بدهی اطلاعات معاملات اوراق بدهی مقایسه اسناد خزانه اسلامی هنوز امتیازی به این مطلب داده نشده و شما می توانید اولین نفری باشید که این مطلب را ارزیابی می کند لطفا به این مطلب امتیاز بدهید امتیاز شما به این مطلب

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع بازار بدهی در روز یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

وضعیت کلی بازار بدهی اطلاعات معاملات اوراق بدهی اطلاعات معاملات اوراق بدهی نمایانگر این است که؛ بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق صخود۴۱۲ با قیمت ۹۲۰،۰۰۱ ریال و به میزان تقریبا ۳٫۵ درصد بوده است. بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق اجاد۲۲ و به میزان تقریبا […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع بازار بدهی در روز شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

وضعیت کلی بازار بدهی اطلاعات معاملات اوراق بدهی اطلاعات معاملات اوراق بدهی نمایانگر این است که؛ بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق صایپا۴۰۳ با قیمت ۹۲۰،۰۱۰ ریال و به میزان تقریبا ۲ درصد بوده است. بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته اوراق صگل۱۴۱۱ و به میزان تقریبا […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع بازار بدهی در روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

وضعیت کلی بازار بدهی همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته به اندازه ۲٫۵ درصد کاهش داشت. ارزش و حجم معاملات در بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا ۱۳ درصد افزایش داشتند. اطلاعات معاملات اوراق بدهی اطلاعات معاملات اوراق بدهی نمایانگر […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع بازار بدهی در روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

وضعیت کلی بازار بدهی همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود؛ ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته به اندازه ۰٫۱ درصد افزایش داشت. ارزش و حجم معاملات در بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا ۷۰ درصد افزایش داشتند. اطلاعات معاملات اوراق بدهی اطلاعات معاملات اوراق بدهی نمایانگر […]