گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

اوراق دارای بیشترین بازده اوراق مشارکت شهرداری تهران (تهران۸۱۱) با بازده معادل بانکی ۳۱٫۲۴درصد، پربازده ترین ورقه بازار بدهی امروز بود. پس از این ورقه، اوراق اجاد۴۲ و اشاد۹ قرار دارند که توسط دولت منتشر و تضمین شده اند. بازار اسناد خزانه اسلامی بازده اوراق بدهی در چند روز اخیر، به شدت افزایش یافته و […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

اوراق دارای بیشترین بازده اجاد۴۲ پربازده ترین اوراق بدهی در معاملات امروز بود. این اوراق با بازده معادل بانکی ۲۵٫۵۸ درصد توسط دولت منتشر شده است. بازار اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه اخزا۶۰۶ از میان اسناد خزانه اسلامی پربازده ترین در بازار امروز بود. این اسناد، بسیار نقدشونده و کم ریسک هستند. صورت وضعیت معاملات […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی، در جدول زیر تهران۸۱۱ به عنوان پربازده ترین معرفی شده است اما این ورقه امروز معامله نشده است. اخزا۶۰۹ پربازده ترین ورقه ایست که امروز معامله شده است. بازار اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه اسلامی بسیار نقدشونده و کم ریسک هستند. با این حال با توجه به […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

اوراق دارای بیشترین بازده اوراق مشارکت شهرداری ها دیرزمانی است که به سبب ریسک نکول بالای آنها، بالاترین بازده را دارند. اما تهران۸۱۱ چند وقتی معامله نشده بود و در لیست پربازده ترین های ما حضور نداشت. امروز با معامله این اوراق، دوباره شاهد حضور اوراق شهرداری در صدر جدول پربازده ترین ها هستیم. بازار […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

اوراق دارای بیشترین بازده اشاد۹ با بازده ۲۵درصد پربازده ترین نماد از میان اوراق بدهی بازار امروز بود. بازار اسناد خزانه اسلامی اخزا۶۱۱ کمتر از سایر نمادهای اسناد خزانه معامله می شود. اوراق دارای نقدشوندگی کمتر، بازده بیشتری دارند. صورت وضعیت معاملات ارزش بازار بورس و فرابورس امروز کاهش یافت. ارزش معاملات کل بازار بدهی […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

اوراق دارای بیشترین بازده اجاد۴۲، اشاد۹، اجاد۱، اشاد۷، اشاد۴ و اشاد۸ پربازده ترین اوراق بدهی بازار بدهی هستند که همگی آنها توسط دولت منتشر شده اند. بازار اسناد خزانه اسلامی اخزا۶۰۸ و اخزا۶۰۹ با ۳۹۵ روز تا سررسید، پربازده ترین اسناد خزانه بازار امروز بودند. صورت وضعیت معاملات امروز بازار بدهی بورس و فرابورس با […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

اوراق دارای بیشترین بازده اوراق اجاره دولتی اجاد۴۲ با ۲۵٫۰۲درصد، پربازده ترین نماد از میان اوراق بدهی بود. پس از آن اشاد۹ و اجاد۱ قرار دارند. بازار اسناد خزانه اسلامی اسناد خزانه اسلامی ابزار بدهی بدون ریسکی هستند که توسط دولت منتشر می شوند و از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند. پربازده ترین آن ها […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

اوراق دارای بیشترین بازده از میان اوراق بدهی در بازار امروز، اجاد۴۲ با ۲۳٫۶درصد پربازده ترین بوده است. بازار اسناد خزانه اسلامی پربازده ترین سند خزانه بازار، اخزا۶۰۸ بوده  است. صورت وضعیت معاملات امروز، ارزش بازار بورس و فرابورس افزایش خوبی داشته است و ارزش معاملات بازار نیز افزایش پیدا کرده است. اشاد۹ پرمعامه ترین […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

اوراق دارای بیشترین بازده اجاره دولتی اجاد۴۲ با ۲۳٫۲درصد پربازده ترین اوراق بدهی بازار امروز بود. بازار اسناد خزانه اسلامی اخزا۶۱۱ کم معامله ترین سند خزانه است. وقتی یک ورقه از نقدشوندگی خوبی برخوردار نباشد، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران از آن بالا می رود. صورت وضعیت معاملات ارزش بازار امروز نسبت به دیروز، در […]

گزارش روزانه بازار اوراق بدهی

گزارش جامع اطلاعات اوراق بدهی در ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

اوراق دارای بیشترین بازده اجاد۴۲ پربازده ترین اوراق بدهی بوده اما در بازار امروز معامله نشده است. پس از آن اشاد۹ قرار دارد که با ۲۴٫۴درصد بالاترین بازده را دارد. بازار اسناد خزانه اسلامی از میان اسناد خزانه اسلامی نیز، اوراق اخزا۶۰۹ با بازده ۲۳٫۶درصد، پربازده ترین سند خزانه است. ۴۰۱ روز تا سررسید این […]